Ostatnio Zaktualizowany:

Jak wyglądają najlepsze podręczniki?

Kategorie WSiP podręczniki

W opinii większości uczniów najlepszy podręcznik powinien być przede wszystkim jasny, ciekawy, napisana w języku dla nich zrozumiałym i z bogatą grafiką. Treść książki powinna być uporządkowana według działów, a następnie podzielona na konkretne tematy lekcji. Wydawnictwa WSiP podręczniki od Tania Książka najlepiej realizują te oczekiwania.

Najlepszy układ graficzny podręcznika

Najważniejsze treści powinny być umieszczone na wykresach lub tabelach lub przedstawione w formie poglądowej. Nowe pytania, pojęcia i terminy dla ucznia powinny być “narysowane” na marginesie (w formie glosariusza), a tekst pogrubiony i podkreślony. Ponadto, studenci wskazują na potrzebę zamieszczenia na końcu książki indeksu i glosariusza pojęć i terminów.

Jak najlepiej dobierać treść i grafikę do podręcznika?

Tekst książki powinien być bardzo szczegółowy, a zatem ograniczony do koniecznych wyjaśnień terminów, zjawisk oraz procesów z ich przykładami, bądź porównaniami. W miejsce obszernych opisów, książka powinna zawierać więcej rysunków, zdjęć i map, które ułatwią uczniom proces nauki, a następnie wykresy, schematy i schematy (oczywiście jasne i zrozumiałe dla ucznia). Czynnikiem zachęcającym do pracy z książką byłyby dołączone do niej płyty CD z dodatkowymi materiałami w postaci filmów, programów multimedialnych, prezentacji, animacji itp.

Idealny podręcznik w opinii uczniów

Najlepszy podręcznik według uczniów powinien być:

  • ciekawy,
  • konkretny, zwięzły, krótki,
  • jasny, czytelny, uporządkowany
  • napisane jasnym językiem, dostępnym i zrozumiałym.

Najważniejsze informacje należy według nich zaznaczyć i pogrubić. Podręcznik powinien się odznaczać kolorową i bogatą grafiką, zwłaszcza zdjęcia, rysunki, mapy. Wskazane jest także załączyć odpowiednią (niezbyt dużą) liczbę przejrzystych wykresów, diagramów i schematów. Podręczniki powinny być też zróżnicowane tematycznie, zawierać więcej informacji o Polsce.

Integralność podręcznika z otaczającym światem

Powinien on zawierać także interesujące fakty, teksty źródłowe, relacje naocznych świadków oraz podawać konkretne przykłady z życia codziennego. A nade wszystko, jak WSiP podręczniki, powinny one wyjaśnić otaczający nas świat, odpowiedzieć na pytania “z życia wzięte”, porównać procesy i zjawiska, być bardziej praktycznym zakresie. Powinny one także zapewniać zrozumienie problemów w sposób dogłębny. Aby uczniowie chętniej korzystali z książki, powinna ona wyraźnie podkreślać znaczenie i możliwość wykorzystania wiedzy w życiu.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com